Znamenitosti

Dioklecijanova palača

Dioklecijanova palača je jedan od najbolje sačuvanih spomenika rimskoga graditeljstva na svijetu. Careva je palača bila sagrađena kao spoj luksuzne vile – ljetnikovca i rimskog vojničkog logora (castruma), podijeljenoga na četiri dijela dvjema glavnim ulicama. Južni dio Palače bio je u toj shemi predviđen za cara, njegov stan i odgovarajući državni i vjerski ceremonijal, dok je sjeverni bio za carsku stražu – vojsku, poslugu, za spremišta i slično. Palača je pravokutna građevina (oko 215 x 180 metara) sa četiri velike kule na kutovima, vratima na svakoj od četiri strane i sa po četiri manje kule na zidovima. Donji dio zidina bez ikakvih je otvora, dok je gornji kat rastvoren monumentalnim trijemom na jugu i hodnicima s velikim lučnim prozorima na ostalim trima stranama. Tijekom stoljeća stanovnici palače, a potom i građani Splita adaptirali su te prostore za sebi odgovarajuće potrebe, pa su tako i zgrade u unutrašnjosti i vanjski zidovi s kulama uvelike promijenili prvobitni izgled, no obrisi carske palače i dalje su vrlo vidljivi.

Sakralni objekti

Split čuva iznimne spomenike sakralne arhitekture kao što su katedrala sv. Dujma, samostan sv. Ante na Poljudu, srednjovjekovna crkva sv. Trojice, minijaturna crkvica sv. Martina u sjevernom zidu Dioklecijanove palače, sv. Franu uz Rivu, sinagogu iz 16. stoljeća i još mnoge.

Trgovi

Sjednite na neki od gradskih trgova onako kako to Splićani rade, ritual dugog ispijanja kave i beskrajne ćakule sastavni je dio gradskog duha. Postanite njegov dio.

Gradski predjeli

Ne propustite prošetati četvrtima u kojima još živi duh starog Splita, posebno Velim Varošom i Radunicom, ili Matejuškom, ribarskom lukom u kojoj još živi duh splitskih nesretnih ljubavnika Roka i Cicibele.

Tržnice

Centralni punktovi gradskog života u Splitu, mjesta na kojima se istinski osjeća duh podneblja, Dalmacije i Mediterana.

Ostalo

Otkrijte najznačajnije dijelove Splita kao što su Riva, Marmontova ulica, luka Matejuška…